İstihdam Sözleşmeleri ve Ana Akım İş Hukuku Uygulamaları

 

Müvekkil ve danışanlarımıza özel iş ihtiyaçları ve uygulamalara özel olarak hazırlanmış, beyaz yaka, mavi yaka ve hizmet sektörünün özellikli istihdam ilişkilerine özel sözleşmeleri düzenlemekteyiz.  Bu sözleşmelerinsan kaynakları ve iş hukuku süreçlerini sorunsuz hale getirmek için çok önemli olmakla birlikte potansiyel hukuki uyuşmazlıkları önlemeye veya en aza indirmeye yardımcı olmaktadır.
 
İlaveten, iş sözleşmeleri üretim sektöründen hizmet sektörüne değişen ticari ve teknik uygulamalara göre düzenlenmelidir. Çeşitli sektörler ve çalışma şekilleri ile ilgili istihdam konularına hakim olmak, insan kaynakları sözleşme yönetimi için elzemdir. Bu itibarla anılan süreç yönetimi konusundaki danışmanlık hizmetlerimizi GRC LEGAL olarak zamanın ve kanuni düzenlemelerin ruhuna  uygun ve her dönem geçerliliğini koruyacak şekilde temin ediyoruz.
 
İstihdam Sözleşmeleri İçin Neden Genel Taslaklar Kullanılmamalı?
Şirketler, tüm sektörel standartlar ve iş biçimleri için yeterli koruma sağlayamadıklarından, genelleyici istihdam sözleşmelerine güvenmemelidir. Bu kapsamda pek çok kurum, kendilerine özgü çalışma esaslarına özel olarak değinmeyen şablon sözleşmelerine güvenmektedir. Ayrıca, bu genelleyici şablon ve taslaklar değişen ve gelişen mevzuatı, düzenlemeleri veya bilgisayar korsanlığı, içeriden gelen tehditleri veya sosyal medya gibi yeni teknoloji tehditlerini içermezler.
 
Sonuç olarak, birçok şirket, bir çalışanın işten ayrılmasının, yalnızca hukuki koruma ve öngörü eksikliği nedeniyle müşteri veri tabanlarının veya diğer değerli ticari sırların kaybolmasına neden olabileceğinin farkında değildir. Bu taslak sözleşme ve/veya formlar hızlı bir şekilde işin halledilmesini sağlarken; işin, sektörün ve iş yapma şeklinin özel ihtiyaçlarına uyacak şekilde oluşturulmuş özel sözleşmelere sahip olmanın avantajlarını sunamazlar. Bu kapsamda GRC LEGAL olarak farklı hizmet sektörlerindeki kurumlar için çok sayıda iş sözleşmesi ve uygulama-aksiyon düzenlemeleri hayata geçiriyor ve uygulama destek takibini içerinden bir hukuk birimi gibi yapıyoruz.
 • İnsan Kaynakları Politikaları
 • Sosyal Medya ve Etik Politikaları
 • İnsan Kaynakları Sözleşmeleri
 • Bağımsız Yüklenici/Alt İşveren/Tedarikçi Düzenlemeleri
 • Gizlilik, İfşa Etmeme, Rekabet Etmeme Sözleşmeleri
 • Ticari Sırlar, Kişisel Verilerin Korunması ve Fikri Mülkiyet Sözleşmeleri
 • Önleyici İş Hukuku Dokümantasyonu ve Uygulamaları
 • Tutanaklar, Savunma Yazıları, İhtar ve Fesih Süreç Yönetimi
 • Disiplin Prosedürleri
 • İş Etiği Düzenlemeleri
 • Genel ve Özel Personel Yönetmelikleri