Telekomünikasyon

Telekomünikasyon sektöründeki artan gelişmeler, çok disiplinli ve uzman hukuki çözümler gerektiren yeni yasal zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren müvekkil ve danışanlarımız arasında hem yerli hem de uluslararası şirketler bulunmakta olup sektörle ilgili düzenleyici ve hukuki risk analizi, atılması gereken adımlar konusunda rehberlik ve yol göstericilik, mevzuat ile ilgili raporlama ve gerekli sözleşmesel süreçlerin dizayn edilmesi dahil olmak üzere birçok konuda hukuki danışmanlık sağlamaktayız. 

 • Tüzel kişilik oluşturma, sermaye ve finansman stratejileri,
 • Yazılım ve diğer teknolojilerde fikri mülkiyet haklarının sahibiyeti ve tescili,
 • İhlal edenlere karşı patentlerin, telif haklarının ve diğer fikri mülkiyet haklarının uygulanması,
 • İstihdam ve bağımsız yüklenici sözleşmeleri,
 • Son kullanıcı lisans sözleşmeleri (EULA) dahil olmak üzere abonelik lisans sözleşmeleri,
 • Yazılım geliştirme sözleşmeleri,
 • Ticari sırların muhafaza dizaynı ve korunmasına yönelik strateji çalışmaları,
 • Mevzuata ve yeni regülasyonlara uyumluluk ve canlı takip ile raporlama,
 • Fikri mülkiyet haklarını koruma ve bunları finansmana çevirme stratejisi;
 • Üçüncü taraf ihlal iddialarının değerlendirilmesi,
 • Uyumluluk analizi ile yerel ve uluslararası mevzuat kapsamındaki pozisyonların belirlenmesi,
 • Altyapı dış tedariği, bulut hizmetleri, yönetilen ağlar, mobil sanal ağ operasyonuVoIP hizmetleri dahil olmak üzere sektöre özel sözleşmelerin hazırlanması ve bunların yerel mevzuat kapsamındaki olası yasal riskler ve sorunlar için analiz edilmesi ile istişare müzakeresi,
 • İlgili resmi makamlar nezdinde başvuruların hazırlanması ve sunulması,
 • Telekomünikasyon sektörüne ilişkin uyuşmazlıkların idari ve teknik yönlerine ilişkin hukuki danışmanlık temini.