Koçluk ve Uygulama Destek Danışmanlığı

 

GRC LEGAL olarak bugüne kadar uyguladığımız açık yaklaşımımızla, küresel olarak faaliyet gösteren kurumların yanı sıra çok sayıda küçük ve orta ölçekli kurumsal yapılar için de kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile idari ve hukuki tedbirlere ilişkin uygulama destek danışmanlığı yapıyoruz. Bu kapsamda uyum ve risk yönetimi konusunda müvekkil ve danışanlarımızla birlikte çalışıp, uygulama-aksiyon planı prosedür ve politikalar hazırlayarak, çalışanların eğitilmesi ve farkındalık çalışmaları kapsamında farkındalık eğitimleri gerçekleştiriyor, mevzuatla ilgili soruşturma ve gerektiğinde dava takibi ile 360 derece danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız. Bu kapsamda;
 
GRC LEGAL olarak gizlilik politikaları ve prosedürleriilgili kişi-veri sahibi başvurularının cevaplandırılması, veri ihlal bildirim süreç yönetimiözel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve yönetimigüvenlik ihlalleri olay yönetimimevzuat ile ilgili soruşturmalar ve savunma talepleri ile dava takibihukuki uyum eğitimi ve farkındalık prosedürleri, küresel uyumluluk çalışmaları, sınır ötesi veri aktarımları, uyumluluk denetimleri, ticari iş ve işlemlerin mevzuata uygun tasarımıweb sitesi gizlilik ve çerez politikalarıçerez işlemenin mevzuata uygun dizaynıticari elektronik ileti mevzuatı uyumu dahil olmak üzere çok çeşitli konularda çalışmalar yapıyoruz.
 

Neden Farklıyız ?

Multidisipliner uygulamamız; Kişisel verilerin korunması kurumu yalnızca kişisel veri mevzuatını ilgilendiren bir sistem olmayıp, başta İş Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku ile özellikle insan unsurunun yer aldığı, çalışma hayatının hukuk ile temas ettiği tüm eko-sistem ile dinamik bir ilişki halindedir. Bu nedenle gerek hukuk uygulamaları gerek iş dünyasının operasyonel işleyişi olsun birçok kanala temas eden başlıca faaliyetler yer almaktadır. GRC LEGAL olarak uyumluluk çalışmalarına yaklaşımımız her zaman bu yönde; tek bir kopuk noktadan değil tümdengelim ile kesişme kümelerini içerecek şekilde olmuştur.
 
Teknoloji odağımız; artık trendleri yönlendiren veri koruma düzenlemelerinin geometrik artışla yayılan etkisinin yanında dijital çağa yetişebilmek adına teknolojiden uzak olmak düşünülememektedir. GRC LEGAL olarak teknoloji dünyası ile anlık entegrasyonumuz ile iletişim yönetimi konusunda otoritelerin istekleri ve taleplerini en az eforla en fazla verimle yerine getirebilmek adına teknoloji girdilerini etkin şekilde kullanmaktayız.
 
Teknik bilgimiz; GRC LEGAL olarak dünya çapında veri koruma düzenlemelerinin gelişim ve evrim sürecine yakından temas ederek bu düzenlemelerin geliştirilmesi amacıyla çalışma grupları, yasama organları ve veri koruma makamları ile birlikte çalışma fırsatlarımız oldu. Bu kapsamda veri gizliliği ve güvenliği ile ilgili konularda müvekkil ve danışanlarımıza tavsiyelerde bulunmak için özel uygulamalar geliştiren bürolar arasındayız. Yeri geldiğinde teknik uzmanlarla teknik literatür konuşacak deneyimimiz bulunmaktadır.
 
Geniş kapsamlı bakış açımız; gizlilik ve veri güvenliği unsurları, bilginin yönetimine dair yaşam döngüsünün her açıdan bir parçası olduğunu görmemizi sağlamaktadır. Ayrıca, bilginin yeterli şekilde korunmasının ve yönetiminin, iyi işleyen her organizasyonun kalbinde yer aldığını anlamaktayız. GRC LEGAL olarak yaklaşımımız bu çıktıların birbirinden ayrılamayacağı gibi her birinin ayrıca ve kendine özgü özelliklerinin hayata geçirilmesi aşamasında dikkate alınması gerektiğidir.
 
Sunduğumuz kaynaklar; Müvekkil ve danışanlarımıza uyumluluk ve kişisel veri güvenliği çalışmalarında destek olmak için gerekli kaynakları sunuyoruz. Bu kaynaklar karşılaştırmalı hukuktan temin edilebildiği gibi aynı zamanda muadil ulusal uygulamalar konusunda örnekler de olabilmektedir.