Birleşmeler ve Devralmalar

 

Birleşme ve devralma süreç yönetiminde kişisel verilerin korunması, kurumsal kültür ve buna bağlı bilgi teknolojisi varlıklarının uygun şekilde sevk ve idare edilmesi; makul bir değer tespiti ve değerli her türlü varlık envanterini güvence altına almak için zorunludur. bu kapsamda GRC LEGAL olarak ticari faaliyetlere olabildiğince iş akışını aksatmayacak ancak etkili müdahalelerde bulunarak birleşme ve devralmaların etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli hukuki hizmetleri sağlıyoruz. 
 

Due Diligence

Başarılı birleşme ve devralma işlemleri için gerekli olan durum tespiti ve analizi, bütün iş akış süreçlerinin önemli bir incelemesini ve değerlendirilmesini kapsamalıdır. Karmaşık birleşme ve devralma anlaşmalarını başarılı bir şekilde ele almak için gereken kapsamlı iş bilgisine ve doğru karar alma yetisine sahip olmak gerekmektedir. Bu kapsamda due diligence raporlama süreçlerinde sunduğumuz hukuki hizmetlerden bazıları:
 
  • İşletme Karlılığının Değerlendirilmesi
  • Kişisel Verilerin Korunması Süreç Yönetimi ile ilgili varlıkların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
  • İşletme Varlıkları/Ekipmanları ile İtibar Yönetimi İncelenmesi ve Değerlemesi
  • Kurumsal Yönetim Meseleleri
  • Birleşme ve Devralma Hazırlığı ve Niyet Mektubu (LOI)
  • Gizlilik Sözleşmeleri
  • Antitröst ve Rekabet Hukuku Sorunları
  • Kişisel veya Halka Açık Şirket Sorunları
Yukarıda sayılanlar kapsamında ticari girişimlerin stratejik yönetimi ile ilgili müvekkil ve danışanlarımıza birleşme ve devralma süreçlerinde; büyüme fırsatlarını saptayarak yeni bir kuruluş veya ortak girişim oluşturmaya gerek kalmadan kurumsal yapıların büyümesine yardımcı olmak için farklı şirket veya kuruluşların satın alınmasına, satılmasına, bölünmesine ve birleştirilmesine yardımcı oluyoruz.
 
GRC LEGAL olarak bu kapsamdaki ticari süreçlerin tamamını yönetebiliriz veya talep halinde bilgi teknolojisi süreçlerini sevk ve idare etmek için özel veri koruma danışmanı olarak ana uygulayıcı ekibe yardımcı olabiliriz ve veri koruma durum tespiti, gizlilik değerlendirmeleri, ana-kurumsal ve teknoloji provizyonu hazırlama ve yorumlama işlemlerinin analizini yürüterek size yardımcı olabiliriz.
 

IT Birleşmeleri ve Devralmaları

Yeni nesil bilgi teknolojilerini çağa uygun şekilde entegre etmek, genellikle birleşme ve devralma süreçlerinin en zorlu bileşenidir ancak doğru ve etkili bir şekilde ele alındığında, bu süreçler kar fırsatlarına dönüştürülebilir. GRC LEGAL olarak hem büyük hem de küçük entegrasyonlarda iş potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanıza; uygun konsolidasyonların önünü açarak, entegrasyon gerçekleşmeden önce kapsamlı durum tespitiplanlama ve raporlama sağlamaya yardımcı oluyoruz.
 

Veri Koruma Due Diligence

Hem Genel Veri Koruma Tüzüğü – General Data Protection Regulation (GDPR) hem de 6698 sy. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile sağlanmış kişisel veri koruma haklarına ilişkin kapsamlı deneyimimizle hem satın alma hem de satış tarafında özenli incelemeler ve değerlendirmeler yaparak eksiksiz veri koruma yönetimi sağlıyoruz.