Mevzuat Uyum Yönetimi

Her büyüklük ve gelişmişlikteki kurumlar; karmaşık, genellikle yüksek riskli uyum sorunlarıyla karşı karşıyadır.  Bu şirketler arasında; ilk olarak risk profilleri düşük veya hızla büyüyen, risklerin önüne geçmek ve bir uyum kültürünü erkenden yerleştirmek isteyen genç şirketler, ikinci sırada, yeni coğrafyalara veya iş kollarına büyüme gösterirken değişen risk profillerini anlamaya ve azaltmaya çalışan ve halka açılmaya hazırlanırken uygun şekilde riske dayalı bir uyum programı uygulamak isteyen büyüyen şirketler; son olarak, iş dünyasındaki değişikliklerin risk üzerindeki etkisinin bir adım önünde olmak, uyum programlarının etkinliğini değerlendirmek ve emsalleriyle kıyaslamada bir adım öne geçmek isteyen, dünya çapında yüksek riskli bölgelerde faaliyet gösteren büyük çok uluslu kurumsal şirketler temel olarak sıralanabilecektir. GRC LEGAL olarak mevzuat uyumluluk esaslarına yaklaşımımız aşağıdaki gibidir;
 

Uyum Politikaları ve Prosedürlerinin Tasarlanması ve Rafine Edilmesi

GRC LEGAL olarak müvekkil ve danışanlarımız adına riski ele almak ve azaltmak için yeni uyum politikalarıprosedürleri ve kontrolleri tasarlamalarına ve mevcut olanları geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.  “Norm dışı” bir yaklaşım taraftarı olmamakla birlikte yeterli ve yerinde politika ve prosedürlerin; şirketin tarihini, değerlerini ve kültürünü göz önünde bulunduracak şekilde ve açık, pratik ve erişilebilir olması gerektiğine inanıyoruz.  GRC LEGAL olarak çok çeşitli sektörlerde faal müvekkil ve danışanlarımız için gerekli uyumluluk politikaları ve prosedürleri geliştirmelerine yardımcı olduk, birçok farklı yaklaşım deneyimledik ve şirketlerin belirli bir duruma en iyi yaklaşımı belirlemelerine yardımcı olabilecek bir konumda olduğumuza inanıyoruz. Bu deneyim, şirketlerin uyum hedeflerine mevcut riskleri minimize ederek ilerlemelerine imkan tanırken iş hedeflerini destekleyecek şekilde vizyonlarına ulaşmalarına da yardımcı olabilecek bir konuma getirmektedir.
 

Uyum Programlarının Etkinliğinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi

GRC LEGAL olarak uyum programlarını emsallerininkiyle ve kanun koyucu düzenleyicileri ve icra kurumlarının beklentileriyle karşılaştırmak için çok yönlü ele alıp çalışmaktayız. Müvekkil ve danışanlarımız, bu çok yönlü bakış açılarından ve ekibimizin düzenleyici kurumların ve yetkili idari otoritelerin gündemlerini ve tepkilerini öngörme ve anlık takip etme yeteneğinden yararlanmaktadır.  Bu uygulamalar aracılığıyla, şirketlerin uyum kaynaklarını en iyi şekilde nasıl kullanacaklarına karar vermelerine yardımcı oluyoruz ve şirketlerin programlarını sektördeki en iyi uygulamalarla tutarlı ve paralel olacak şekilde geliştirmelerine ve düzenleyici kurumlar ve yetkili idari otoritelerin beklentilerini karşılamalarına yardımcı olmak için somut rehberlik ve öneriler sağlıyoruz.
 

Günlük Uyum Programı Destek Uygulaması ve Danışmanlık

GRC LEGAL olarak, uyum programlarının uygulanmasında ve yürütülmesinde ortaya çıkan günlük sorunlar hakkında müvekkil ve danışanlarımıza danışmanlık hizmeti sağlamak için çalışmaktayız. Tipik bir günlük destekte, ilgili sürecin potansiyel riskini azaltmak için bir plan geliştirir; gerekli partnerlerle istişare içine girerek gerektiği hallerde yönetim kuruluna şirketin uyum programıyla ilgili yükümlülükleri konusunda eğitim sunabiliriz. GRC LEGAL olarak bu çalışma şeklimiz müvekkil ve danışanlarımız için proaktif danışmanlık sağlamamıza ve uyum risklerini azaltacak şekilde iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmamıza olanak tanımaktadır.
 

Kriz Hazırlığı ve Kriz Yönetimi

GRC LEGAL olarak önleyici danışmanlık hizmeti sunduğumuzdan, hazırlıktan müdahaleye kadar kriz yönetiminin tüm aşamaları hakkında yaratıcı ve pratik çözümler üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda küresel olay müdahale ekipleri, üst düzey liderlik ekipleri ve yönetim kurulları ile dirsek temasında çalışarak kurum içi özelleştirilmiş uygulamalar tasarlıyor ve yönetiyoruz. Yöneticileri ve yönetim kurullarını; ihlaller, içeriden gelen tehditler, aktif saldırganlarişyeri tacizi ve modern şirketlerin hazır olması gereken diğer olası krizlerle başa çıkmaya hazırlamak için gerçek hayat bazlı senaryolarla tetikte tutmaktayız. İlaveten bir acil durum halinde, olası riskleri azaltmak için proaktif adımlarla iç ve dış paydaşlar ve idari ve hukuki merciler nezdindeki iletişim yönetimi dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek birçok zorluğun üstesinden gelmeleri için müvekkil ve danışanlarımıza yol gösteriyoruz.