Teknoloji Dış Kaynak Kullanımı ve Sözleşmeleri

 

Birtakım programlama ve kodlama işlemleri de dahil olmak üzere bilişim teknolojilerinin dış hizmet tedariğine duyulan ihtiyaç, genellikle kaynak eksikliğinden ve genel giderlerin maliyetini düşürme isteğinden kaynaklanmaktadır. Ancak, dış kaynak kullanımı ne kadar basit olursa olsun, şirketler bilişim teknolojisi dış kaynak kullanımı ile ilgili sözleşme ve uygulamalarını hukuka uygun hayata geçirme konusunda dikkatli olmalıdır. 

Teknoloji Sözleşmeleri

GRC LEGAL olarak teknoloji şirketleri için etkili müzakere desteği, yenilikçi çözümler ve sektör bilgisi sağlayarak bir teknolojik ve dijital hukuk firması olarak, sözleşmelerin hazırlanmasına ve teknoloji transfer işlemleri ve diğer gereli girdiler için danışmanlık sağlamaktayız.  Aşağıda verilen örnekler de dahil olmak üzere, dikkate alınması gereken teknoloji sektörü ve çalışma ekosistemine dair sözleşme türleri ve hükümler ile ilgili danışmanlık ve yönlendirme desteği sağlıyoruz: 

 • Teknoloji Lisans ve Transfer Sözleşmeleri
 • Satış ve Distribütörlük Sözleşmeleri
 • Teknoloji Risk Değerlendirmeleri
 • Teknoloji Satışına veya Satın Alımına İlişkin Sözleşmeler
 • Geliştirme veya Ortak Geliştirme Sözleşmeleri
 • Karmaşık Yazılım Sözleşmeleri
 • Dış Tedarik Sözleşmeleri
 • Veri Güvenliği Çıkar Meseleleri
 • Ortak Girişim ve Ortaklık Sözleşmeleri
 • Bilgi Teknolojisi Sözleşmeleri
 • Yazılım Geliştirme Anlaşmaları
 • Bağımsız Yüklenici Sözleşmesi
 • Gizlilik Sözleşmeleri
 • Rekabet Sözleşmeleri

Ticaret şirketleri, dış kaynak kullanımında bir üçüncü taraf sözleşmesi kullanırken dikkatli olmalıdır.  Bu üçüncü taraf sektörde tanınmış bir şirket olsa bile her bir taraf kendilerinin yeterince korunduğundan emin olmalıdır.  Taslak şablon formlar veya standartlaştırılmış hükümler genelde ilgili tüm tarafların hakkaniyetini gözetme amacıyla hazırlanmaz. GRC LEGAL olarak müvekkil ve danışanlarımızın haklarını korumaya yardımcı olmak için özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri inceleyip, tartışarak terzi dikim değerlendirme ve yorumlama ile ayrıca bir anlaşmazlık çıkması durumunda uyuşmazlık çözümünde ön safhalarda yer alarak çözüm yolları sunuyoruz. 

Teknoloji Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi

Ticaret şirketleri, iyileştirme ve yasal uyumluluk için teknoloji sistemlerindeki güvenlik açıklarını belirleyerek iç ve dış denetim adına önemli fayda sağlamaktadır. Bu nedenle, GRC LEGAL olarak stratejik teknoloji risk değerlendirmesi konusunda teknoloji varlıklarının korunmasını sağlamak için etkin iş ve lisanslama modelleri tavsiye ederek danışmanlık hizmetleri temin ediyoruz ve teknoloji işlemlerini en etkin ve koruyucu risk değerlendirmesiprosedürler ve terzi dikim hazırlanmış sözleşmeler yoluyla korumaya çalışıyoruz. Risk değerlendirmesi, işletmeler için sadece bir başlangıçtır. Güvenlik açıkları belirlendikten ve teknoloji varlıklarını yeterince korumak için sistemler, süreçler ve anlaşmalar sisteme dahil edildikten sonra, bunların yönetimi ve doğru şekilde konfigürasyonu gereklidir.  Bu süreç, teknoloji ve yaşayan mevzuat geliştikçe, risk yönetimi için periyodik değerlendirmelerle devam etmelidir. Bilgi teknolojisi dış kaynak kullanımı sözleşmeleri kolay anlaşılır olmayabilir. Temel kavramların yapılan düzenlemelerin temeline entegre edilmiş olmasından emin olmak ve olası ihlal sürprizlerini önlemek için teknoloji anlaşmaları üzerine çalışarak sözleşme ihlallerinde uyuşmazlık çözümünehak taleplerine ilişkin icrai işlemler ve davalar konusunda danışmanlık veriyoruz