Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik

Siber güvenlikbilgi teknolojisi güvenliği veya bilgisayar güvenliği; bilgisayarlara, ağlara, teknoloji altyapılarına ve genel olarak elektronik verilere uygulanan korumayı ifade etmektedir ve genel itibarla internet güvenliği, dijital hizmetlerin, ekipmanların, bilgilerin ve ilgili verileri yetkisiz erişime karşı koruyan süreçleri, prosedürleri ve mekanizmaları kapsar.
 
Nesnelerin İnterneti (IoT) ve akıllı cihazlar hayatımızın daha önemli bir parçası haline geldikçe, siber güvenlik tehditleri de bu oranda büyümekte, internet güvenlik tehditleri de daha yaygın ve karmaşık hale gelmektedir. Bu nedenle, özellikle COVID-19 Coronavirüs Pandemi döneminin de rüzgarıyla internet güvenliği, bilgisayar kullanan hemen hemen her sektörde kritik bir odak noktası haline gelmiştir. Bu kapsamda sayılan süreçler en başta teknik uzmanlık gerektiren yönlendirmeleri ihtiva etmekle birlikte meydana gelen zararın tazmini ve hak arama yöntemleri ile süreç başında önleyici hukuk ilkelerini uygulamak anlamında GRC LEGAL olarak hukuki danışmanlık hizmetleri temin etmekteyiz.
 

Siber Güvenlik Saldırılarına Karşı Proaktif Tedbirler

GRC LEGAL olarak müvekkil ve danışanlara, olası hukuki mesuliyetlerini sınırlamak ve bir siber güvenlik saldırısı meydana geldiğinde izlenecek hukuki bir yol sağlamak adına başta sözleşmesel süreçler olmak üzere çizilecek yol haritası ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Öyle ki, hukuki düzenlemeler söz konusu olduğunda yetki ve görev alanları değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle ilgili mevzuatlardaki değişiklikleri yakından ve günübirlik takip ediyoruz. Ayrıca, siber zorbalarca online güvenlik tehditlerini önlemeye yardımcı olacak en iyi uygulamalar ve proaktif önlemler hakkında, buna ilaveten önlenememiş bir saldırı gerçekleştiğinde muhtemel hukuki sonuçları en aza indirmek için yapılması gerekenler konusunda müvekkil ve danışanlarımıza rehberlik ediyoruz.