StartUp, Finans ve Regülasyon Teknolojileri

 

Gelişen teknoloji, finansal kuruluşların daha verimli olmalarına, mevzuatla ilgili riskleri azaltmalarına ve genel uyum maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olmakla birlikte uyumluluk kurumunu layıkıyla uygulamayı ise zorlaşmaktadır. Finansal kurumlar, her zamankinden daha fazla düzenleme, daha fazla değişiklik ve daha fazla detayla uğraşmaktadır. Yeni nesil finans teknolojileri olarak da adlandırılan Regülasyon Teknolojileri, bu artan mevzuat yükü karşısında işletmelerin uyumluluk sürecinin neredeyse her bölümünü düzene koymalarına yardımcı olmak için ortaya çıkmıştır.
 
Tüm bunlarla birlikte, yeni bir iş kurmayı planlamak veya girişime adım atmak her bakımdan yoğun bir süreç olup hiçbir girişimcinin bu süreci hukuk danışmanı yardımı olmadan atlatmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, GRC LEGAL olarak şirketinizin iş planlama fikirlerini değerlendirebilir ve ihtiyaçlarınıza en uygun işletme türü ve büyüme stratejilerinin belirlenmesine yardımcı olabiliriz. Ayrıca, teknoloji odaklı bir büro olarak, müvekkil ve danışanlarımız başarılı olduktan sonra karşılarına çıkabilecek gereksiz sorunlardan kaçınmak adına yardımcı olmak için ilk oluşum aşamasında kurumsal etik varlıklarını yönetmeye ve korumaya yardımcı oluyoruz. Benzer şekilde, başlangıç süreci için vazgeçilmez olan sözleşme taslaklarının hazırlanmasına, müzakere edilmesine ve gözden geçirilmesine ve ilk büyüme ve yatırım aşamalarında şirketin korunması konusunda hukuki danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

İşletme Hukuki Planlaması 360+

Bir ticari işletme kurulurken seçilen işletme türü, sorumluluğun hissedarlar ve/veya yönetim kurulu/müdürler kurulu arasında nasıl dağıtıldığını, şirketin kamu karşısındaki konuşlandırılmasını ve diğer önemli hususları belirleyecektir. Başlangıçta doğru kuruluş türünü seçmek, gereksiz maddi ve manevi enerji ve emek kayıplarını ve olası hukuki sorunları önlemeye yardımcı olacaktır.

Regülasyon Teknolojileri 4.0

Regulatory Technology olarak da bilinen RegTech, yenilikçi teknoloji çözümleriyle çok sayıda sektörde düzenleyici süreçleri (risk, izleme, raporlama, değerlendirme, uyumluluk) yönetmekte olup günümüzde finans sektörünün ana tercihi ve odak noktasıdır.RegTech kullanan şirketler, operasyonel sistemlerini ve süreçlerini yeniden şekillendirmektedir.

Finansal Teknolojiler: Gelecek 4.0

Finansal teknolojiler ve finansal hizmetler sektörü; en karmaşık, küresel anlamda entegre edilmiş ve ciddi düzeyde düzenlemeye ve regülasyona tabi sektörlerden biridir.