Bulut Bilişim Teknolojisi

Bulut Bilişim veya bulut depolama genellikle “Bulut” olarak adlandırılmakta ve paylaşılabilir bir kaynak havuzuna evrensel ağ erişimi sağlayan bir teknoloji modelini ifade etmektedir. Aynı zamanda bulut depolamadepolama sunucuları sağlayıcılarından bilgisayar hizmetleri aracılığıyla dijital verilere kolayca erişilebilirlik sağlayan teknoloji modelini ifade eder. 

Veri Güvenliği ve Verinin Sahipliği Meseleleri

Akıllı cihazlarla birlikte bulut depolamanın artan popülaritesi, yasal ve teknolojik konuları ön plana çıkarmıştır. Bu konular arasında veri güvenliği ve veri sahipliği sorunları yer almaktadır. Birçok kişi buluta kaydettikleri verilerin kendilerine ait olduğunu düşünse de bu her zaman doğru olmayabilir.  Hizmet sözleşmesine bağlı olarak, bulut sağlayıcısı, barındırılan verilerde bir mülkiyet hakkına veya lisansına sahip olabilir. Ancak, bulut bilişim kullanıcıları yalnızca veri alımına getirdiği kolaylığı düşünüyor olabilir. Bu nedenle, güvenlik ve sahiplik soruları, bir sorun ortaya çıkana kadar arka planda kalabilir. GRC LEGAL olarak bu iki girift alanda ve bulut bilişim teknolojileri ile bugünün olmasa da yakın gelecek gündeminde sıcak olarak yer alacak sorunlar kapsamında diğer hukuki tecrübelerimizle harman olarak danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. 

Bulut Bilişim Sözleşmeleri

Bulut kullanıcıları hizmetin sahibiyeti veya kullanımı ile ilgili varsayımlarda bulunmaktan kaçınmalıdır. Örneğin, bulut hizmetlerini kullanan veya sağlayan işletmeler, tüm tarafların haklarını belirleyen hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyar. Bulut anlaşmaları dikkatli bir şekilde müzakere edilmeli ve aşağıdakiler gibi çeşitli faktörlere ilişkin açık maddeleri içerecek şekilde hazırlanmalıdır:

  • Veri Sahipliği
  • Oluşturulan Lisanslar
  • Gizlilik için Güvenlik Önlemleri
  • Hacking’i Önleme Prosedürleri
  • Depolama Yedekleme
  • Fikri Mülkiyet Sorunları
  • Üçüncü Taraf Erişimi
  • Yükümlülükler, Garantiler ve Sınırlamalar
  • Tazminat Hükümleri

Bulut bilişim hizmet sağlayıcılarıyasal uyumluluk ve yükümlülük sınırlamaları için gerekli hükümler ve kullanıcı ihlalleri için çözümler aramakla birlikte diğer taraftan, bulut kullanıcıları, sunucu kesintisi veya veri ihlalleri durumunda gizliliklerinin koruma altına alınması ve veri güvenliğine yönelik düzenleyici hükümler aramaktadır. 

Bulut Konusunda Önleyici Koruma

GRC LEGAL olarak veri korumanın iyileştirilmesine yönelik endişeleri ele almak ve fırsatları belirlemek için iş süreçlerini ve güvenlik önlemlerini inceleyip analiz etmekteyiz. Ayrıca kurumsal şirketlere ve yönetimlere örnek uygulamalarla ilgili hukuki danışmanlık hizmeti sağlıyor ve riski minimize etmek adına uygun maliyetli, proaktif bir yaklaşım geliştirmeye yardımcı oluyoruz.