Kurumsal Şirketler Hukuku

Genç start-uplardan sektör liderlerine kadar değerli müvekkil ve danışanlarımızı kurumsal ve özel hukuk hizmetlerinin her alanında temsil etmekteyiz. Bu kapsamda her türlü ticari işletme, kuruluşundan tasfiyesine kadar sağlam, etkili ve verimli ticari hukuki tavsiyeye ihtiyaç duymaktadır. Bu itibarla şirketler hukukunun incelikleri ile kurumsal yapıların gerek kısa vadeli gerek uzun vadeli ticari iş akışı gereksinimlerinin doğru, etkili, verimli ve değerli bir şekilde ele alınmasına yardımcı oluyor; müvekkil ve danışanlarımızın, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli konularda işlerini ileri taşıyan çözümleri bulmalarına ve büyüme anlaşmalara imza atmalarına yardımcı oluyoruz.

Sözleşme Süreçlerinin Yönetimi

Sözleşmeler ve ticari anlaşmalar, aktif faaliyette olan tüm şirketlerin ve ticari kuruluşların temelini oluşturmaktadır. Bu kapsamda GRC LEGAL olarak müvekkil ve danışan şirketlerimizin iş ihtiyaçlarına ve sektörlerine özgü hazırlanmış spesifik sözleşme örneklerini ve gerekli dokümantasyon sürecini hazırlayıp canlıya alma noktasında yardımcı olmaktayız.

Kurumsal Finansman

Kurumsal finansman bulmak, özellikle yeni girişimciler için karmaşık bir konudur. Öyle ki; genç girişimler, şirketlerinin sermaye yapısını göz önünde bulundurarak vakti geldiğinde finansman kaynakları bulmak zorundadır. Bu kapsamda kurumsal(laşacak) yapının değerini artırmak için alınan önlemler; düzenleyici kurumlar ve müstakbel hissedarlar tarafından detaylı incelemeye tabi tutulabilir.

Ticari İş ve Akış Yönetimi

Ticari işlemlerin doğası gereği, bir işin tamamlanması ya da yarım kalması özellikle Türkiye coğrafyasında hayati önem taşımaktadır. Tüzel kişilik oluşturma, işletme finansmanı, işletme operasyonları ve kurumsal yönetim, birleşmeler ve devralmalar, işletmenin varlığının çeşitli şekillerde sona erdirilmesi ve tasfiye dahil olmak üzere kurumsal yapıların doğuşundan sona erdiği ana kadar tüm yaşam döngüsünün her aşamasında GRC LEGAL olarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Birleşmeler ve Devralmalar

Birleşme ve devralma süreç yönetiminde kişisel verilerin korunması, kurumsal kültür ve buna bağlı bilgi teknolojisi varlıklarının uygun şekilde sevk ve idare edilmesi; makul bir değer tespiti ve değerli her türlü varlık envanterini güvence altına almak için zorunludur. bu kapsamda GRC LEGAL olarak ticari faaliyetlere olabildiğince iş akışını aksatmayacak ancak etkili müdahalelerde bulunarak birleşme ve devralmaların etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli hukuki hizmetleri sağlıyoruz.