Kurumsal Yönetim

Kurumsal yönetim genel olarak ticari işletmelerin ve ticaret şirketlerinin kontrol edildiği ve yönlendirildiği mekanizmalar, süreçler ve ilişkiler anlamına gelmektedir.  GRC LEGAL olarak müvekkil ve danışanlarımıza özgü kurumsal yönetim ihtiyaçları için en yararlı, etkin ve verimli olabilecek uygulamalar konusunda tavsiyelerde bulunuyor ve stratejilerin, prosedürlerin, politika ve diğer gerekli dokümantasyon ile sözleşme süreçlerinin hukuk temelinde inşa edilmesine yardımcı oluyoruz.
 
Şirket Türleri ve Sektörler Arasındaki Farklar
Bir tüzel kişiliğin sorunsuz çalışması için organizasyonun farklı seviyelerindeki kişilere yüklenmiş politikalara, prosedürlere, denetim ve dengeye ihtiyacı bulunmaktadır. Bununla birlikte, bu tür bir iş yönetiminin uygulanması, belirli işler ve sektörler bakımından en iyi uygulamaların -case study- farkındalığının bilincinde olmayı gerektirir. Çoğu zaman, kurum içi en iyi öğrenilen süreçler, olumsuz bir olgu üzerine tecrübe edilir. GRC LEGAL olarak birçok farklı sektörde faaliyet gösteren müvekkil ve danışanlarımızın günden güne çoğalan örnek vakalarından edindiğimiz tecrübelerle yönetim desteğine ihtiyaç duyan kurumlara danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
 
Bununla birlikte kurumsal yönetim, şirketin faaliyetlerinde en iyi uygulamaları mümkün kılan bir kurumsal yönergeler sistemini oluşturmayı ve pratik aksiyonu kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.  Dolayısıyla, yönetim yapılarının ve ilkelerinin türü, şirketten şirkete ve sektör türüne göre farklılık göstermektedir.  Bu nedenle, bir şirket, kendine özgü iş ihtiyaçlarını karşılamak için yönetimsel kurallar ve prosedürler hazırlamalıdır.  GRC LEGAL olarak kurumsal şirketler dünyasında aktif olan bir büro olarak birçok kurumsal işletme ve tüzel kişilik ile çalışma konusundaki deneyimlerimizle farklı ticari yönetim ihtiyaçları hakkında yönlendirme yapıyoruz.
 
Orijinal Uygulamalar
Bu itibarla iş yönetimini sıkılaştırmaya yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş ve kurumsallaştırılmış tavsiyeler, taslak politikalarprosedürler ve idari dokümantasyon ve sözleşme süreç yönetimi hizmetlerini sunmaktayız. GRC LEGAL olarak bugüne kadar almış olduğumuz yol ile iş hukukuşirketler hukuku ve ticaret hukuku alanındaki deneyimimiz, kurumsal yönetimin en iyi uygulamalarına ilişkin benzersiz bir anlayış ve yol göstericilik sunmamıza olanak tanımaktadır. Bu kapsamda şirket sahiplerine, yöneticilere, yönetim kurullarına, yetkililere ve diğer ilgililere aşağıdaki konularda danışmanlık sunuyoruz:
  • Şirket İçi Kontroller
  • Raporlama
  • Risk Yönetimi
  • Dava Yönetimi
  • Uyuşmazlık çözümlemesi
Daha geniş anlamda, müvekkil ve danışanlarımızın sürekli gelişen uluslararası ve ulusal standartlarına ve endüstri uygulamaları ile iç denetim mekanizmalarını işletebilecek tüzük ve yönergeleri geliştirerek uyum sağlamasını mümkün kılıyoruz.