Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi

Günümüzün hızla değişen iş dünyasında şirketler, detaylı düzenlemeler, içeriden bilgi hırsızlığı ve suistimaller ile devamlı rekabet halinde olan ve hızla gelişen veri güvenliği ve gizlilik gereksinimleriyle ilişkili önemli riskleri öngörmelidir. Bu risklerden herhangi biriyle ilgili krizleri öngörmemek veya hazırlıklı olmamak, bir şirketin yöneticilerini ve yetkililerini potansiyel olarak mesuliyet altında bırakabilir ve şüphesiz şirketin markasınıitibarını ve ticari geleceğini olumsuz yönde etkiler.
 
GRC LEGAL olarak modern işletmelerin herhangi bir krizi öngörmesi ve bunlara doğru müdahalede bulunması için ihtiyaç duyduğu kritik tavsiyelerle hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.  Siber güvenlik tehditleribeyaz yaka suçlarımevzuata uyum ve uyumlulukyaptırımlarürüniş sağlığı ve çevre güvenliğiişyerinde uygunsuz davranışlar ile ilgili soruşturmalar dahil olmak üzere en üst düzeydeki sorunlar konusunda müvekkil ve danışanlarımıza başarıyla rehberlik edebilmemizi sağlayan kollektif bir çalışma şeklimiz bulunmaktadır.
 
Kurumların krizleri öngörmesine ve yapılacak müdahalenin planlanmasına yardımcı olmaktayız. GRC LEGAL olarak olası kriz ve ihlallerde anında müdahale ile kurum iş akışının aksamamasına ve işin büyümeye devam etmesine imkân veren iletişim yönetimi ile gerektiğinde adli yargı yolları ve yetkili otoritelere başvuru ve takibi olmak üzere düzenleyici ve denetleyici planlar geliştirmek adına strateji geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda şirketinize yönelik potansiyel riskleri belirlemenize ve geleneksel-ana akım uygulama alanlarını kapsayan kapsamlı bir karşılık planı geliştirmenize yardımcı olmak için profesyonel hukuk ve iş hayatı deneyimlerimizden yararlanıyoruz.
 

Sürdürülebilir Regülasyon Takibi

Günümüzde şirketlerin, dünya çapında ve/veya ulusal faaliyetlerini düzenleyen giderek daha detaylı (ve bazen çelişkili) hale gelen bir dizi yasa ve düzenlemeye uyması gerekmektedir. GRC LEGAL olarak müvekkil ve danışanlarımız, bu gelişigüzel kurallar nedeniyle ortaya çıkan uyum risklerini yönetmek adına yenilikçi çözümler sunmak için küresel uyum çalışmalarımızdan faydalanırken her kuruma özgü risk değerlendirmeleri ve ardından uyum programlarına özel yenilikler ve geliştirmeler sunmaktayız.  Müvekkil ve danışanlarımızın, mesleki ahlak kurallarıyolsuzlukla ve kara para aklamayla mücadele politikalarını, ihbar programlarını, cezalandırıcı ve teşvik edici önlemlerini ve diğer ilgili mevzuata uygunluk denetimlerini sağlamak adına performanslarını emsal şirketlerle karşılaştırmalı olarak değerlendiriyoruz ve programlarının etkinliğini test edip gözlem altında tutarak düzenleyici otorite incelemeleri karşısında sorun yaşamamalarını sağlıyoruz.
 
Buna ek olarak, birçok şirket, herhangi bir resmi makam daha suçlamada bulunmadan önce bir soruşturma yürütüp yürütmemeye karar vermeleri gereken durumlarla karşı karşıya kalmaktadır. Son derece deneyimli kurumsal kültür geçmişi olan ekibimiz, yanlış, mevzuata aykırı tutum ve davranış şüphelerine doğru yanıt verilmesi konusunda şirket temsil ve ilzam kurullarına tavsiyelerde bulunmaktadır. Müvekkil ve danışanlarımıza uymaları gereken yasal çerçevenin eksiksiz bir resmini sunmak için çok disiplinli ekipler olarak çalışıyoruz ve bu bütünsel yaklaşım sayesinde, gelecekte yükümlülük altında kalma, müvekkil ve danışanlarımızın aleyhlerindeki tazminat taleplerine maruz kalma ihtimallerini en aza indirmeye yardımcı oluyoruz.