Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik, Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik

 

İçinde bulunduğumuz çağda artık hemen hemen bütün ülkelerde, kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve aktarılması olmak üzere en genel ifadesiyle kişisel verilerin işlenmesi ile muhafaza tedbirleri ve güvenliğini düzenleyen gerek ulusal gerek başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası ve uluslar üstü veri koruma düzenlemeleri bulunmaktadır. Bütün bu hukuki, idari ve teknik regülasyonların getirdiği karmaşık ve bazen birbiriyle çelişen yükümlülükler, gizlilik ve veri güvenliği yükümlülüklerine uyumluluk sağlamak isteyen kurumlar için problem yaratmaktadır. GRC LEGAL olarak müvekkil ve danışanlarımızın pratik ve etkin bir yürütme ile mevzuat uyumluluğunu dengelemelerine yardımcı olacak danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız.

Privacy by Design & Mahremiyet Etki Değerlendirme Analizi

Kişisel veri gizliliği ve güvenliği, veri ve verilerin işlenmesi arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Gerek genel nitelikli genel özel nitelikli kişisel veri olsun bu bilgiler niteliği gereği hassas olduğundan, ilgili verilerin kontrolü ve paylaşılmasıyla ilgili çeşitli hukuki ve politik konular söz konusudur. Özellikle kişisel veri düzenlemeleri incelendiğinde bu tür mevzuatların hem geriye dönük hem de sürekli değişen ve gelişen bir doğası olduğu görülecektir. Bu nedenle, ilgili hukuki mevzuata uyum, kurumların bu zorluklarla karşı karşıya kaldıklarında iç ve dış uygulama ve yaklaşımları ile bakış açılarını sürekli olarak yeniden değerlendirmelerini gerektirir.

KVKK & GDPR 360+ Uyumluluk Projeleri
Danışmanlığı

GRC LEGAL olarak, yasal uyumsuzluk sonucunda oluşabilecek risklerinizi tespit ederek, her türlü kişisel verinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (”KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve bunun bir yaşam döngüsü haline getirilmesi için gerekli idari (+teknik) ve hukuki tedbirleri sağlamanıza yardımcı oluyoruz. Veri sorumluları; i) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, ii) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve iii) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin hayata geçirilmesini sağlamak zorundadır.

Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik

Siber güvenlik, bilgi teknolojisi güvenliği veya bilgisayar güvenliği; bilgisayarlara, ağlara, teknoloji altyapılarına ve genel olarak elektronik verilere uygulanan korumayı ifade etmektedir ve genel itibarla internet güvenliği, dijital hizmetlerin, ekipmanların, bilgilerin ve ilgili verileri yetkisiz erişime karşı koruyan süreçleri, prosedürleri ve mekanizmaları kapsar.

Koçluk ve Uygulama Destek Danışmanlığı

GRC LEGAL olarak bugüne kadar uyguladığımız açık yaklaşımımızla, küresel olarak faaliyet gösteren kurumların yanı sıra çok sayıda küçük ve orta ölçekli kurumsal yapılar için de kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile idari ve hukuki tedbirlere ilişkin ihtiyaçlara özel olacak şekilde uygulama destek danışmanlığı yapıyoruz.