Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik, Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik

İçinde bulunduğumuz çağda artık hemen hemen bütün ülkelerde, kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve aktarılması olmak üzere en genel ifadesiyle kişisel verilerin işlenmesi ile muhafaza tedbirleri ve güvenliğini düzenleyen gerek ulusal gerek başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası ve uluslar üstü veri koruma düzenlemeleri bulunmaktadır. Bütün bu hukuki, idari ve teknik regülasyonların getirdiği karmaşık ve bazen birbiriyle çelişen yükümlülükler, gizlilik ve veri güvenliği yükümlülüklerine uyumluluk sağlamak isteyen kurumlar için problem yaratmaktadır. GRC LEGAL olarak müvekkil ve danışanlarımızın pratik ve etkin bir yürütme ile mevzuat uyumluluğunu dengelemelerine yardımcı olacak danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız.Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik, Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik