Çerez Politikası

İNTERNET SİTESİ KULLANIMI KAPSAMINDA ÇEREZ BİLGİLENDİRME METNİ

 

GRC Legal Hukuk Bürosu (Av. Mehmet Şahin, VKN: 7930289436) (“GRC Legal” veya “Büro”) olarak, siz www.grc-legal.com (“Site”) ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“Kişisel verilerin korunması mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. Büromuzun Kişisel Verilerin Korunması mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri, işbu “İnternet Sitesi Kullanımı Kapsamında Çerez Bilgilendirme Metni” ile internet sitemizin operasyonu kapsamında kullanılan çerezler ve bu vasıtayla işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz.

 

Hangi Çerez Türlerini Kullanmaktayız?

Çerezler (cookies) bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Dolayısıyla, Sitemizi ziyaret etmenizle kullandığımız çerezler cihazınızda site ziyaretinize ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılmaktadır. 

Sitemiz tarafından oluşturulan ve sadece Sitemiz tarafından okunabilen çerezler birincil çerezlerdir. Sitemizde sunulan içerik, erişim adresindeki alan adı dışında başka alan adları üzerinden de sağlanmaktadır. Bu gibi durumda her bir alan adı kendine münhasır üçüncü taraf çerezler yaratmaktadır.

 

Sitemizde kullandığımız çerez türleri ile bu çerezleri kullanım amaçlarımız aşağıdaki gibidir:

 

Sitemizde kullandığımız üçüncü taraf çerezler ile sizlere daha verimli ve işlevsel bir internet deneyimi sunmayı amaçlamaktayız.  Bu üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar ile Büromuz arasında kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca Gizlilik Sözleşmesi akdedilmiş olup bu kişiler tarafından Büromuz adına elde edilen kişisel verilerinizin güvenliği garanti altına alınmıştır.

 

Çerezlerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Çerezler; Sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Siteyi analiz etmek ve Sitenin performansını arttırmak (örneğin olması durumunda Sitenin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması), Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak (örneğin olması durumunda, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Siteyi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması) ile kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek (örneğin olması durumunda, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfalar üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi) amaçlarıyla kullanılmaktadır.

Teknik çerezler, Sitenin size çalışır biçimde sunulabilmesi adına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) m.5/2/c bendinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmekte iken diğer çerezler, Kanun’un m.5/2/f bendinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” ve işbu Politika kapsamında nasıl yönetileceği aktarılan çerez tercihlerinizdeki m.5/1 fıkrasında yer alan açık rıza onaylarınız hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi

Sitemiz tarafından oluşturulan çerezler Sitemize erişim için kullandığınız internet sitesi tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan www.grc-legal.com alan adı altında sunulan Site tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.

 

Çerez Yönetimi ve Kullanımı

Internet tarayıcılarınız genellikle ziyaret ettiğiniz sitelerde kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve Sitemize erişim sağlamanızı ya da Sitemizin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir. Özellikle teknik çerezler, Sitenin temel işlevlerini yerine getirebilmesini sağlamaktadır. Teknik çerezler Sitenin teknik olarak çalışmasını tesis ettiğinden bunları kapatmanız halinde Sitede bazı fonksiyonların gereği gibi çalışmaması söz konusu olabilir.

Tarayıcınızı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Diğer yandan, tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz. Aşağıda listelenen tarayıcılardan kullanmakta olduğunuza tıklayarak çerez yönetimlerine ilişkin detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

İlaveten;

Ø  Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.

Ø  Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.

Ø  Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.

Ø  Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Ø  Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi için, https://www.aboutcookies.org veya https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilir ya da "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger).

Ø  GRC Legal, çerezleri Politika’ya ek olarak Aydınlatma Metni kapsamında kullanmakta olup çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Politikasını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Çerezler işbu Çerez Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz GRC Legal tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır. Çerez harici kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak lütfen KVKK Aydınlatma Metni”ni inceleyiniz.

 

Bilgi Edinme Hakkınız

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre GRC Legal’e iletebilirsiniz.

 

İşbu Çerez Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.